[Tool08] - Tạo đặt chỗ tự động sau khi hoàn thành booking trên website hãng thực hiện ra sao?

     + Bước 1: Để sử dụng được tính năng này thì NSD phải đánh dấu chọn cấu hình Tool08 với hạng mục “Tự động tạo đặt chỗ sau khi hoàn thành đặt chỗ trên website hoặc các trang quản lý đặt chỗ của hãng” 

     + Bước 2: Thực hiện các bước đặt hành trình như bình thường trên Website các hãng VJ, QH, VU

     + Bước 3: Đến bước cuối cùng để hoàn thành booking, hệ thống sẽ tự động tạo đặt chỗ với thông tin hành trình trùng khớp với hành trình mà NSD vừa đặt. Nhưng có một lưu ý quan trọng cho TKT đó là trạng thái thanh toán sẽ là "CHƯA THANH TOÁN" khi người dùng tạo mặt vé.

     Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán trước khi tạo đặt chỗ thì TKT có thể Click chọn vào ô trạng thái "Chưa Thanh Toán" để chuyển thành "Đã thanh toán" và gửi mặt vé cho khách hàng.

Hình - Giao diện thông tin các hành trình đã được tạo tự động sau khi hoàn thành đặt chỗ trên Website hãng