Hướng dẫn thanh toán

Bước 1: Quý khách vui lòng đăng nhập vào tài khoản tienichvietnam.vn

Bước 2: Chọn gói dịch vụ cần đặt hàng

Bước 3: Xác nhận thông tin tài khoản

Bước 4: Xác nhận thông tin đơn hàng

Bước 5: Kiểm tra đơn hàng

Bước 6: Quý khách vui lòng chuyển khoản với nội dung Mã giao dịch về tài khoản sau:

Trường hợp quý khách không lấy hóa đơn

Description: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ThanhToan07.png

Trường hợp quý khách lấy hóa đơn

Bước 7: Sau khi nhận chuyển khoản, chúng tôi sẽ thực hiện ngay kích hoạt đăng ký hóa đơn cho quý khách. Xin cảm ơn!