[Update] - Cập nhật phiên bản Addon 1.0.5

Cập nhật phiên bản Addon 1.0.5

+ [Tool 02] - Trải nghiệm các tính năng mới khi vào tên khách hàng

         * Vào tên khách: Vào tên khách hàng sau đó người dùng có thể kiểm tra được thông tin trước khi chuyển sang bước tiếp theo

         * Vào tên & mua HL: Vào tên khách hàng và chuyển sang bước mua hành lý

         * Vào tên & thanh toán: Vào tên khách hàng và chuyển sang bước thanh toán

 

+ [Tool 06]  - Báo giá nhanh trên Bamboo sau khi hệ thống của Bamboo nâng cấp giao diện

Tiện Ích Việt JSC