Thông báo về việc nâng cấp hệ thống "Hỗ trợ đặt và quản lý vé" (Phiên bản 1.2.8)

Từ ngày 10/11/2022 đến ngày 13/11/2022 đội ngũ công ty Tiện Ích Việt đã tiến hành nâng cấp thành công hệ thống "Hỗ trợ đặt và quản lý vé" với giao diện và nhiều tính năng mới, đem lại cho quý khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời.

Những hạng mục nâng cấp chính như sau:

* Tool 01 - Chuẩn hóa tên và đặt đoàn

          + Nâng cấp trải nghiệm cho khách hàng

Tiện ích 02: Tự động vào tên KH trên Website hãng

          + Cho phép nhập ngày tháng năm sinh cho các đối tượng khách hàng

          + Thêm nút chức năng (Bỏ qua dịch vụ bổ sung)

          + Cho phép đăng ký dịch vụ bổ sung (hành lý, suất ăn) cho tất cả khách hàng

Tiện ích 03: Mặt vé

          + Thêm nhiều mẫu mặt vé mới

          + Có quảng cáo mặc định cho mỗi mặt vé, quảng cáo theo nhu cầu của KH sẽ nâng cấp ở những phiên bản sau

          + Thêm được thông tin tài khoản ngân hàng trong mặt vé

          + Tạo mặt vé cho hành trình transit, đa hành trình nhiều hãng

Tiện ích 05: Tính tuổi khách hàng theo ngày khởi hành

Tiện ích 06: Báo giá (Dạng text, hình ảnh và tổng hợp)

          + Thêm báo giá dạng Icon, hình ảnh vào báo giá tổng hợp giúp cho TKT/Booker có nhiều cách báo giá cho khách

Tiện ích 07: Tìm kiếm nhanh

          + Thêm lịch sử tìm kiếm

          + Cho phép sao chép các câu lệnh tìm kiếm hành trình trên 1S, 1B, 1A, 1G

Tiện ích 08: Quản lý đặt chỗ

          + Quản lý toàn bộ booking giữ chỗ của TKT/Booker

          + Cho phép thực hiện nhiều nghiệp vụ (báo giá, mặt vé, ...) với các đặt chỗ đã được tạo.

Tiện ích 09: Kiểm tra lại giá và đặt lại hành trình tự động

          + Cho phép kiểm tra lại giá của các hành trình (chênh lệnh giá cũ so với giá mới)

          + Cho phép đặt lại hành trình theo các tiêu chí gợi ý của hệ thống!

TKT/Booker có thể xem hướng dẫn chi tiết sử dụng các tool tiện ích ở bên dưới