TÍNH NĂNG BỔ SUNG

Các tính năng bổ sung

- Logo doanh nghiệp trên mặt vé

- Kho Template mặt vé

- Thiết kế mặt vé theo yêu cầu doanh nghiệp

 • Tính năng chuẩn hoá tên và đặt đoàn.
 • Tự động vào tên KH trên Website hãng.
 • In mặt vé có Logo, Quảng cáo &Tài khoản NH.
 • Tính tuổi khách hàng theo ngày khởi hành.
 • Báo giá nhanh và chuyên nghiệp.
 • Tìm kiếm nhanh hành trình mọi lúc mọi nơi.
 • Checkin Online VJ.
 • Cấu hình thông tin đặt vé.

 • Tính năng chuẩn hoá tên và đặt đoàn.
 • Tự động vào tên KH trên Website hãng.
 • In mặt vé có Logo, Quảng cáo &Tài khoản NH.
 • Tính tuổi khách hàng theo ngày khởi hành.
 • Báo giá nhanh và chuyên nghiệp.
 • Tìm kiếm nhanh hành trình mọi lúc mọi nơi.
 • Checkin Online VJ.
 • Cấu hình thông tin đặt vé của tổ chức.
 • Quản lý tài khoản thành viên.
 • Logo doanh nghiệp trên mặt vé.
 • Kho Template mặt vé.
 • Thiết kế mặt vé theo yêu cầu doanh nghiệp.