CÁ NHÂN

Gói dịch vụ dành cho loại tài khoản "Cá nhân"

 • Chuẩn hoá tên và đặt đoàn.
 • Báo giá chuyên nghiệp.
 • Tự động vào tên KH trên Website hãng.
 • Rà soát hành trình trong quá trình đặt vé.
 • Tính tuổi khách hàng theo ngày khởi hành.
 • Tìm kiếm nhanh hành trình mọi lúc mọi nơi.
 • Mặt vé với Logo, Quảng cáo & Tài khoản NH.
 • Kiểm tra lại giá và tự động đặt chỗ.
 • Cấu hình thông tin đặt vé.
 • Quản lý hệ thống cảnh báo vé.
 • Báo cáo thống kê.

 • Chuẩn hoá tên và đặt đoàn.
 • Báo giá chuyên nghiệp.
 • Tự động vào tên KH trên Website hãng.
 • Rà soát hành trình trong quá trình đặt vé.
 • Tính tuổi khách hàng theo ngày khởi hành.
 • Tìm kiếm nhanh hành trình mọi lúc mọi nơi.
 • Mặt vé với Logo, Quảng cáo & Tài khoản NH.
 • Kiểm tra lại giá và tự động đặt chỗ.
 • Cấu hình thông tin đặt vé của tổ chức.
 • Quản lý tài khoản thành viên và lịch trực.
 • Quản lý hệ thống cảnh báo vé.
 • Báo cáo thống kê.
 • Khởi tạo gói với 3 thành viên.
 • Thêm thành viên của tổ chức: 200.000 VNĐ/1 user.
 • Logo công ty trên mặt vé: 500.000 VNĐ.
 • Kho Template mặt vé: Từ 150.000 VNĐ.
 • Thiết kế mặt vé theo yêu cầu: Từ 1.000.000 VNĐ.