TOOL 08 - Quản lý đặt chỗ

      Nếu bạn là một người làm vé thì chắc bạn đã từng gặp phải những vấn đề trong việc quản lý các hành trình đã đặt cho khách hàng (Mã đặt chỗ (Code), thông tin hành trình, thông tin khách hàng, …), giải pháp thường thấy là sử dụng Excel để tổng hợp hoặc có những người sử dụng Word, notepad (Có đơn vị còn tổng hợp thông tin hành trình vào giấy – Không thể thống kê báo cáo). Việc này sẽ nhanh và tiết kiệm thời gian với những người làm vé đơn lẻ, ít hành trình, nhưng sẽ là rất khó khăn với số lượng hành trình lên đến hàng chục và hàng trăm trên một ngày.

      Giải pháp ở đây sẽ là phải có 1 hệ thống thông minh để tổng hợp và phân tích các thông tin hành trình mà NSD đưa vào, để rồi từ đó có những tính năng giúp cho NSD nắm được hành trình nào đã sắp hết time, hành trình nào đã xuất vé, …Hệ thống quản lý vé của Tiện Ích Việt có thể cơ bản giúp NSD giải quyết các vấn đề trên với các chức năng được liên kết chặt chẽ với nhau

Tool 08 - Quản lý danh sách đặt chỗ

  • Quản lý cảnh báo hành trình
  • Quản lý thành viên tổ chức
  • Quản lý gói dịch vụ
  • Quản lý cấu hình các Tool tiện ích
  • Quản lý mẫu mặt vé
  • Đăng ký các tính năng bổ sung
  • Lịch sử giao dịch
  • Quản lý tài khoản cá nhân

Hãy cùng Tiện Ích Việt tìm hiểu chi tiết các chức năng trên theo hướng dẫn tại đây