TOOL 07 - Tìm kiếm nhanh

Yếu tố quan trọng nhất trong đặt vé đó là tìm kiếm được hành trình thỏa mãn yêu cầu khách hàng một cách nhanh chóng, chính xách. Với cách bố trí giao diện tìm kiếm của các hãng thì các bạn đặt vé khó có thể tìm kiếm nhanh được bởi cách bố trí và thực hiện không thuận lợi (Đặc biệt là BL). Việc tìm kiếm này sẽ trở nên đơn giản và thuận lợi hơn nhiều với tiện ích 07 - Tìm kiếm nhanh (Tăng tốc độ tìm kiếm hơn 50%). Hãy đăng ký và trải nghiệm dịch vụ cùng chúng tôi.

NSD có thể xem hướng dẫn sử dụng Tool 07 - Tìm kiếm nhanh tại đây