TOOL 01 - Chuẩn hóa tên và đặt đoàn

Tính năng chuẩn hoá tên khách hàng và đưa ra câu lệnh trên các hệ đặt lệnh 1A, 1B, 1S, 1G giúp cho Ticketing thuận lợi và tránh sai sót hơn trong quá trình đặt vé cho khách. Ticketing chỉ cần copy thông tin tên khách hàng theo đúng mẫu mà hệ thống quy định và trải nghiệm.

Tính năng còn cho phép Ticketing đặt đoàn với số lượng lên tới 200 pax.

NSD có thể xem hướng dẫn sử dụng Tool 01 - Chuẩn hóa tên và đặt đoàn tại đây