TOOL 02 - Tự động vào tên khách hàng trên Website hãng

Nhắc đến đặt booking qua Website của một số hãng hàng không nội địa như VJ, BL, QH thì Ticketing thường có tâm lý ngại bởi vì có quá nhiều thông tin cần phải nhập cho một hành trình, việc này sẽ được đơn giản hoá bằng cách sử dụng tiện ích trên ứng dụng của chúng tôi
Việc giữ chỗ cho hành trình 9pax sẽ trở nên vô cùng đơn giản với tiện ích trên ứng dụng của chúng tôi

NSD có thể xem hướng dẫn sử dụng Tool 02 - Tự động vào tên khách hàng trên Website hãng tại đây