TOOL 03 - In mặt vé

Công đoạn cuối cùng và quan trọng không kém đó là việc gửi mặt vé cho khách hàng, việc này cũng tốn khá nhiều thời gian của các bạn Ticketing nếu như không muốn sử dụng mặt vé mặc định do hãng gửi về
Để chuyên nghiệp hơn, in đậm dấu ấn của phòng vé trong tâm trí khách hàng thì chúng ta nên có một bộ mặt vé chuẩn với đầy đủ thông tin hữu ích.