[Bảo mật] - Cơ chế bảo mật của hệ thống Tiện Ích Việt

     Để đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu cho người dùng hệ thống cung cấp các cơ chế bảo mật sau:
     Về truyền tải và trao đổi dữ liệu:

+ Hệ thống sử dụng https (SSL) để mã hóa dữ liệu giữa  máy trạm của NSD với hệ thống. Việc này đảm bảo thông tin giao dịch và tài khoản của khách hàng được bảo mật trên đường truyền internet (tham khảo: https://www.webico.vn/cach-phan-biet-http-https-va-ssl-trong-website)

+ Ngoài sử dụng https (SSL) hệ thống thực hiện mã hóa dữ liệu trên đường truyền bằng thuật toán một chiều => NSD lấy được cũng không thể có thuật toán để giải mã được.

+ Sử dụng cấu hình thời gian phiên làm việc (session) đảm bảo nếu NSD đi ra ngoài quên logout thì sau một thời gian hệ thống tự động kết thúc và thoát phiên đăng nhập. Ngoài ra, tại một thời điểm NSD chỉ đăng nhập được trên một trình duyệt (Phiên làm việc trên các trình duyệt khác sẽ tự động bị Logout)

     Về bảo mật dữ liệu:

+ Một số thông tin nhạy cảm (mật khẩu, số điện thoại, email) của khách hàng sẽ được hệ thống mã hóa trong cơ sở dữ liệu (CSDL)

+ Phân quyền truy cập dữ liệu của NSD đặc biệt với vai trò tổ chức, hệ thống thiết lập khai thác dữ liệu theo tổ chức mặc dù tài khoản cá nhân miễn là tài khoản cá nhân đó thuộc tổ chức

     Về bảo mật tài khoản:

+ Mỗi người dùng tham gia hệ thống có tài khoản sử dụng riêng

+ Hệ thống cho phép tích hợp đăng nhập thông qua xác thực nhân tố thứ hai sử dụng hãng có uy tín là Google