[Tool01] - Cách chia Block (Tách số lượng khách)

    Trong quá trình đặt booking sẽ có lúc TKT gặp trường hợp không còn đủ chỗ để giữ chỗ cho 1 nhóm 9 pax thì khi đó TKT cần lựa chọn 1 trong các phương án sau:

    + Phương án 1: Xoá bớt số lượng pax trong danh sách và thực hiện việc chuyển mã lại

    + Phương án 2: Xoá trực tiếp số lượng pax phù hợp trong chính câu lệnh đã được chuyển mã

    + Phương án 3: Thực hiện tính năng sắp xếp lại pax theo Block tại Bước 3 – Hệ đặt lệnh như hướng dẫn bên dưới.

Hình . TOOL 01 – Giao diện tính năng “Sắp xếp lại Block”

     Khi TKT nhập danh sách khách hàng cần chuyển mã vào danh sách thì hệ thống sẽ hiển thị Block 1 = 9 pax, nếu TKT không muốn đầu ra là câu lệnh bao gồm 9pax thì có thể lựa chọn tính năng “Chia lại Block” để hệ thống đưa ra các câu lệnh theo số lượng pax mà TKT mong muốn. Với ví dụ ở trên, do chỉ còn 6 chỗ hạng M và 3 chỗ hạng S nên chúng tôi lựa chọn BL1 = 6 và BL2 = 3 để hệ thống đưa ra 2 câu lệnh.

Chú ý: Tính năng sắp xếp lại Block chỉ thực hiện với số lượng khách <= 27 (Tối đa là 3 block); Nếu lớn hơn 27 Pax thì hệ thống sẽ ẩn tính năng này.