[Thanh toán] - Tôi muốn lấy hóa đơn đỏ sau khi sử dụng dịch vụ thì làm thế nào?

Tại bước 3 khi NSD đăng ký mua gói dịch vụ, hệ thống có đưa ra yêu cầu gợi ý "Yêu cầu xuất hóa đơn đỏ", nếu NSD chọn vào mục này thì hệ thống sẽ hiển thị thêm giao diện nhập thông tin của đơn vị cần lấy hóa đơn như:

     + Tên tổ chức

     + Địa chỉ, Email nhận hóa đơn, MST

     + Và đặc biệt là thông tin thanh toán của Tiện Ích Việt

 

Trong TH NSD quên lựa chọn yêu cầu này thì phải liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số 0899.875.875 để được hỗ trợ!