[Tool07] - Ngày tháng bị ngược trong quá trình tìm kiếm thì làm thế nào?

     Trong quá trình sử dụng tiện ích sẽ có một số máy chưa thiết lập định dạng ngày tháng theo kiểu dd/mm/yyyy (Ngày/tháng/năm) mà mặc định sẽ là mm/dd/yyyy (Tháng/ngày/năm), việc này sẽ gây ra nhầm lẫn cho NSD khi tìm kiếm hành trình.

     Vì vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn định dạng lại ngày tháng về đúng chuẩn để sử dụng tiện ích được chính xác.

  • Với các máy cài đặt hệ điều hành Windows

Hình . Bước 1 – Truy cập chức năng “Settings”

Hình . Bước 2 – Chọn chức năng “Time & Language”

Hình . Bước 3 – Thiết lập vùng miền và định dạng ngày tháng như hướng dẫn

  • Với các máy cài đặt hệ điều hành Mas OS

Hình . Chuyển đổi định dạng ngày tháng sang dd/mm/yyyy trên Macbook