[Tool01] - Nếu trong danh sách có 2 khách trùng tên thì xử lý thế nào?
  • Cách 1: TKT nên chọn thêm giới tính cho KH đó tại bước chuẩn hoá:
    • VD: Trong danh sách có 2 khách hàng tên là: NGUYỄN VĂN HÙNG thì TKT nên chọn giới tính cho một khách là “Nam” để có thể phân biệt được 2 khách hàng trên các hãng hàng không.
  • Cách 2: Hoặc TKT tách khách hàng đó ra một Block khác. NHƯNG nếu TKT đang chọn tiêu chí là đặt đoàn (Chỉ có duy nhất 1 Block) thì chỉ có cách 1 mới xử lý được việc trùng tên này.

Hình . TOOL 01 – Dữ liệu đầu vào tồn tại 2 khách hàng cùng tên trong 1 Block

Hình . TOOL 01 – Cách 1: Chọn giới tính cho một trong hai người trùng tên

 

Hình . TOOL 01 – Cách 2: Chuyển tên của KH trùng sang 1 Block khác