[Tool08] - Tạo đặt chỗ thông qua giao diện quản lý đặt chỗ của Hãng như thế nào?

a. Vietjet

     + Bước 1: Đăng nhập tài khoản đại lý trên trang của Vietjet

     + Bước 2: Truy cập trang "Sửa đổi đặt chỗ" và chọn chức năng "Xem hành trình"

     + Bước 3: Thực hiện việc tạo đặt chỗ giống như Cách 1: Tạo đặt chỗ thông qua Email của hãng

Lưu ý: 

     Khi NSD cấu hình tạo đặt chỗ tự động thì sau khi truy cập vào trang “Xem hành trình” hệ thống sẽ hỏi để người dùng quyết định là có tạo đặt chỗ hay không (Không cần phải bôi đen thông tin hành trình và chọn chức năng tạo đặt chỗ nữa, mà hệ thống làm tự động)

b. Bamboo

     Việc tạo đặt chỗ trên giao diện Quản lý đặt chỗ của hãng Bamboo sẽ được thực hiện tự động, người dùng chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

     + Bước 1: Đăng nhập tài khoản đại lý trên trang của Bamboo

     + Bước 2: Chọn danh mục "Tìm kiếm đặt chỗ" và tìm hành trình muốn tạo đặt chỗ

     + Bước 3: Chọn vào "Xem" hành trình --> Hệ thống sẽ tự động tạo đặt chỗ cho hành trình mà NSD đang lựa chọn

c. Vietravel

     Việc tạo đặt chỗ trên giao diện Quản lý đặt chỗ của hãng Vietravel sẽ được thực hiện tự động, người dùng chỉ cần thực hiện theo các bước

     + Bước 1: Đăng nhập tài khoản đại lý trên trang của Vietravel

     + Bước 2: Chọn menu "Quản lý đặt chỗ" và nhập vào “Mã số đặt chỗ” + “Họ”

(“Họ” của tên khách hàng đứng đại diện trong hành trình)

    + Bước 3: Chọn “Hiển thị đặt chỗ” à Hệ thống sẽ hiển thị thông tin quản lý đặt chỗ của hành trình mà TKT tìm kiếm, đến bước này thì hệ thống sẽ tự động tạo đặt chỗ cho hành trình mà NSD tìm kiếm


 

Lưu ý:

  • Hãng: VJ, QH, VU
  • Để tạo được đặt chỗ tự động NSD phải cấu hình Tool08 với hạng mục “Tự động tạo đặt chỗ sau khi hoàn thành đặt chỗ trên website hoặc các trang quản lý đặt chỗ của hãng