[Tool06] - Cách cấu hình Tool06

     Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công hệ thống “Hỗ trợ đặt và quản lý vé” NSD cấu hình trên Website tienichvietnam.vn theo các bước sau (Lưu ý: Tham khảo ảnh hướng dẫn các thông tin khi cấu hình)

Hình . Cấu hình cho Tool 06 – Báo giá

     Giải thích cấu hình:

          + Lời chào: Lời mở đầu trong báo giá cho khách khách

                VD: Phòng vé ABC xin gửi khách hàng báo giá

          + Hiển thị thời gian bay: Sẽ là chuyên nghiệp nếu như trong báo giá của bạn bao gồm cả thông tin thời gian bay cho cả hành trình

          + Hiển thị số hiệu chuyến bay: Thông tin về số hiệu chuyến bay tương ứng với hành trình

          + Hiển thị Dịch vụ bổ sung: Một số khách hàng có đăng ký thêm các dịch vụ như: Chỗ ngồi, Bữa ăn, … thì trong báo giá có phần hiển thị để người dùng chủ động điền thông tin đặc biệt đó vào báo giá (Nếu có)

          + Hiển thị Điều kiện vé: Bạn cũng có thể thêm thông tin cụ thể về điều kiện vé cho khách hàng để thể hiện sự chuyên nghiệp hơn so với những phòng vé khác

          + Hiển thị Time xuất vé: Đây là một trong những yếu tố quan trọng báo với khách để tránh tình trạng giá tăng mà khách vẫn chưa chốt

          + Hiển thị Trạng thái thanh toán: Cho thêm thông tin về trạng thái “Chưa thanh toán” (Mặc định) vào báo giá