[Cài đặt] - Cách hiển thị Addon sau khi cài đặt

  + Bước 1: Bấm tổ hợp phím “Alt + Enter” để Chrome hiển thị ra bảng thực đơn > More tools > Extensions

     + Bước 2: Giao diện danh sách các Addon mà người dùng đang cài đặt trên Chrome: Trong đó có AddOn tienichvietnam.vn

     + Bước 3: Sau khi cài đặt AddOn tienichvietnam.vn thành công trên Chrome thì thông tin của AddOn sẽ được hiển thị như bên trên và icon của Addon sẽ xuất hiện ngay cạnh thanh địa chỉ của trình duyệt Chrome

          * Nếu TKT không thấy icon của Addon hiển thị thì có thể chọn vào icon Extension  để hiển thị Addon ra ngoài giao diện