[Cài đặt] - Cài đặt Addon Chrome như thế nào?
 • Bước chuẩn bị: Cần cài đặt trình duyệt Chrome hoặc các trình duyệt sau trước khi tiến hành cài đặt hệ thống tiện ích Addon Tiện Ích Việt
  • Trình duyệt Cốc Cốc
  • Trình duyệt Brave
  • Trình duyệt Microsoft Edge
  • Trình duyệt Kiwi
 • Bước 1: Truy cập tiện ích tại đường dẫn sau Chrome Store hoặc truy cập cửa hàng Chrome trực tuyến và tìm kiếm tên của tiện ích “tienichvietnam.vn”
 • Bước 2: Chọn cài đặt tiện ích

 • Bước 3: Cấp quyền cho tiện ích

 • Bước 4: Hoàn thành cài đặt tiện ích

 • Bước 5: Kết quả: Sau khi cài đặt thành công tiện ích thì ở trên trình duyệt sẽ xuất hiện logo của Addon Tiện Ích Việt ở vị trí trên cùng bên phải (Ngay cạnh thanh địa chỉ). Sau bước này người dùng chỉ cần đăng nhập để sử dụng dịch vụ (Nếu chưa có tài khoản thì thực hiện việc đăng ký tại đây)