[Tool08] - Giao diện và tính năng hệ thống quản lý vé

     Giao diện chính của hệ thống bao gồm 4 phần

         + Phần 1: Thông tin tài khoản và dịch vụ (Giao diện sử dụng chung cho toàn bộ hệ thống)

         + Phần 2: Danh mục chức năng hệ thống (Giao diện sử dụng chung cho toàn bộ hệ thống)

         + Phần 3: Vùng tìm kiếm đặt chỗ

         + Phần 4: Vùng kết quả tìm kiếm

     Phần 3: Cung cấp các tiêu chí để NSD có thể lọc và tìm kiếm thông tin hành trình theo yêu cầu mong muốn một cách nhanh chóng và chính xác. Có rất nhiều tiêu chí để tìm kiếm và NSD có thể kết hợp các tiêu chí với nhau để tìm đúng nhất hành trình mà mình đã đặt hoặc người khác đặt (Chỉ áp dụng với người có quyền quản trị đơn vị - Tìm được hành trình của các cán bộ dưới quyền). NSD có thể chọn “Tìm kiếm nâng cao” để kết hợp thêm nhiều tiêu chí tìm kiếm.

     Phần 4: Thể hiện kết quả tìm kiếm với các thông tin cơ bản và các chức năng liên quan đến hành trình.

          + Các thông tin cơ bản của hành trình:

 • Trạng thái: Trạng thái "Giữ chỗ" hoặc các trạng thái khác
 • Thời gian đặt hành trình
 • Hãng vận chuyển: Logo các hãng
 • Sân bay đi, đến
 • Thời gian khởi hành, hạ cánh
 • Số hiệu chuyến bay
 • Các điểm Transit (nếu có)
 • Thông tin khách hàng
 • Tổng giá mua
 • Thông tin KH (nếu có)
 • Thông tin người đặt hành trình
 • Màu sắc hành trình ở cột STT:
 • Màu cam: Đặt chỗ được thêm mới tự động bởi Addon Tiện Ích Việt. TKT có thể sử dụng "[Tool 09] - Đặt lại hành trình tự động" với những hành trình này
 • Màu trắng: Đặt chỗ được tạo thủ công và không thể đặt lại hành trình tự động với Tool 09
 • Các chức năng liên quan đến hành trình như:
  • Xuất vé: Sẽ được kích hoạt ở các phiên bản sau
  • Liên kết đặt chỗ: Sẽ được kích hoạt ở các phiên bản sau
  • Xem thông tin chi tiết hành trình

 • Nghiệp vụ về báo giá: Báo giá dạng Text từ đơn giản đến nâng cao

 • Nghiệp vụ tạo mặt vé: Để lựa chọn các mẫu mặt vé khác nhau thì người dùng cần truy cập vào Module “Quản lý mẫu mặt vé”, và NSD có thể mua thêm các mẫu mặt vé mới nếu muốn.

 • Xem thông tin chi tiết hành trình trên Website hãng (VJ, QH, VU): Ngoài các thông tin được thể hiện trên hệ thống của Tiện Ích Việt thì NSD có thể truy cập trực tiếp vào Website hãng để xem và đối chiếu lại thông tin hành trình (Lưu ý: Cần đăng nhập vào tài khoản đại lý trên Website hãng trước khi thực hiện tính năng này)

 • Xem thông tin chi tiết người đặt vé

 • Ngoài các tính năng kể trên thì NSD có thể sửa, xóa (Xóa 1 hành trình hoặc xóa nhiều hành trình) được các hành trình ở trạng thái “Giữ chỗ” để phục vụ công tác quản lý