Làm thế nào để đăng ký tài khoản sử dụng miễn phí?

Hệ thống Tiện Ích Việt cho phép bất kỳ người dùng nào đăng ký tài khoản của hệ thống đều được trải miễn phí 07 ngày.

Bước 1: Chọn tính năng đăng ký trên Website tienichvietnam.vn

Bước 2: Có 3 cách đăng ký tài khoản

+ Cách 1: Nhập thông tin trực tiếp

+ Cách 2: Đăng ký qua tài khoản Facebook

+ Cách 3: Đăng ký qua tài khoản Google

Bước 3: Xác thực việc đăng ký tài khoản qua Email

Bước 4: Trải nghiệm tiện ích trong 07 ngày miễn phí