[Tool03] - Mặt vé của Tiện Ích Việt có hỗ trợ đa hành trình và đa hãng hàng không hay không?

     Câu trả lời ở đây là "CÓ" bởi vì một trong những ưu điểm của hệ thống mặt vé Tiện Ích Việt đó là mặt vé rất linh động khi thể hiện thông tin về hành trình và các hãng hàng không. Các thông tin mà mặt vé TIV có thể hiển thị được như sau:

          + Các hành trình một chiều, khứ hồi, transit

          + Đa hành trình

          + Nhiều hãng hàng không trong cùng một mặt vé