Tôi đăng nhập Addon Tiện Ích Việt trên trình duyệt Chrome như thế nào?

Hệ thống Tiện Ích Việt bao gồm 2 phần:

+ Addon trên trình duyệt Chrome (Microft Edge, Cốc Cốc, Brave)

+ Website tienichvietnam.vn

người dùng không cần đăng nhập trên Addon để sử dụng tính năng của tiện ích mà hệ thống sẽ tự động đăng nhập sau khi người dùng đã đăng nhập tài khoản trên Website tienichvietnam.vn