[Tool02] - Chức năng cấu hình nhanh sử dụng như thế nào?

     Khi đặt vé cho khách, đôi lúc một số thông tin mà TKT cần phải thay đổi theo từng hộ khách hàng, chính vì lý do đó mà chức năng "Cấu hình nhanh" được phát triển. Chức năng cho phép TKT cấu hình tạm thời 3 thông tin quan trọng khi đặt hành trình đó là Email đại lý, Email khách hàng và số điện thoại nhận thông báo từ hãng hàng không (Thay vì phải vào Website tienichvietnam để cấu hình thì người dùng cấu hình trực tiếp trên Tool 02)