[Tool06] - Báo giá nhanh theo hệ đặt lệnh (1S, 1A, 1B, 1G) là gì?

     Tool 06 – Báo giá nhanh theo hệ đặt lênh là báo giá có kiểu Text và căn cứ vào các đoạn mã hành trình từ các hệ đặt lệnh như 1S, 1A, 1B, 1G để tạo ra form mẫu báo giá. Trong báo giá bao gồm đầy đủ các thông tin về đại lý, hành trình, … mà khách hàng mong muốn. Cách thức thực hiện như sau:

     + Truy cập vào tính năng Báo giá nhanh ở Menu chính của Addon tienichvietnam.vn và thực hiện việc copy các đoạn mã hành trình

Hình . Báo giá nhanh với mã hành trình thuộc hệ 1S

Hình . Báo giá nhanh với mã hành trình thuộc hệ 1B

Hình . Báo giá nhanh với mã hành trình thuộc hệ 1A

Hình . Báo giá nhanh với mã hành trình thuộc hệ 1G

     Lưu ý: Năm khởi hành mà hệ thống đang nhận biết là năm hiện tại, nếu TKT tra cứu hành trình của năm kế tiếp thì cần sửa lại thông tin trong báo giá.