[Tool03] - Các tính năng trên mặt vé có gì đặc biệt?

     Sau khi tạo được mặt vé theo hành trình mong muốn, NSD có thể chỉnh sửa các thông tin trên mặt vé trước khi gửi cho khách hàng, các thông tin cần chỉnh sửa và rà soát lại như sau:

            + Trạng thái thanh toán: Chỉnh lại trạng thái “Đã thanh toán” nếu khách hàng đã thanh toán. Khi người dùng tạo mặt vé với các hành trình “Giữ chỗ” thì mặc định trạng thái thanh toán là “Chưa thanh toán”, còn khi NSD tạo mặt vé với hành trình “Hoàn thành” (Đã xuất vé) thì trạng thái mặc định trên mặt vé là “Đã thanh toán”

            + Thông tin dịch vụ dịch vụ bổ sung theo từng khách hàng: Chỉnh lại các thông tin như Số ghế, Suất ăn, Cân hành lý, Phòng chờ hoặc dịch vụ xe đưa đón

            + Giá tiền: Giá tiền áp dụng cho đặt chỗ

            + Điều kiện vé: Nhập thông tin về điều kiện vé

            + Các thông tin lưu ý: Hệ thống đã gợi ý sẵn một số lưu ý cho khách hàng, nhưng nếu NSD muốn thay đổi lại thì vẫn có thể chỉnh sửa.

            + Các thông tin về tài khoản: Không phải mẫu mặt vé nào cũng hiển thị được thông tin về tài khoản, các thông tin tài khoản muốn hiển thị được thì người dùng cần cấu hình trong Tool 03 – Mặt vé.

Hình . Mặt vé Vietjet (Với thông tin chưa đầy đủ)

Hình . Lựa chọn các thông tin cần nhập để hoàn thiện mặt vé

     Khi mà mọi thông tin trên mặt vé đã đầy đủ và chính xác để gửi khách hàng, TKT cần lưu lại mặt vé với định dạng PDF bằng cách chọn vào nút  của hệ thống hoặc sử dụng tổ hợp phím “Ctrl + P” để trình duyệt hiển thị giao diện xuất File à  Lựa chọn “Save as PDF” >> Chọn thư mục cần lưu mặt vé

Hình . Xuất mặt vé theo định dạng PDF để gửi khách hàng

     Nếu như người dùng không muốn gửi file PDF cho khách hàng thì có thể chọn gửi link mặt vé cho khách hàng bằng cách sử dụng tính năng  hiển thị ở dưới cùng bên phải màn hình và thực hiện gửi link cho khách.