[Bảo mật] - Tôi làm thế nào để kích hoạt bảo mật 2 lớp?

+ Bước 1: Đăng nhập Website tienichvietnam.vn và truy cập vào Menu "Trang cá nhân"

+ Bước 2: Chọn xác thực 2 nhân tố

+ Bước 3: Sử dụng App Google Authenticator để quét mã QR code (nếu bạn chưa cài đặt App Google Authenticator thì xem hướng dẫn tại đây)

+ Bước 4: Truy cập Email để kích hoạt xác thực 2 lớp

+ Bước 5: Thực hiện đăng nhập lại hệ thống với 2 bước (Nhập mật khẩu và mã xác thực)