[Tổng quan] - Những ai cần sử dụng hệ thống này và tại sao phải sử dụng?

     Tất cả những bạn đã, đang và sẽ làm Booker/Ticketing về vé máy bay đều cần hệ thống này bởi hệ thống giảm thiểu cho bạn tối đa về những lỗi thường gặp và tăng tốc độ đặt vé cũng như tăng trải nghiệm của khách hàng khi hợp tác, đồng hành cùng với các bạn.

     Ngoài ra thì hệ thống có định hướng hỗ trợ giúp những Quản trị viên của phòng vé quản lý được số lượng vé đã đặt, xuất và xử lý các nghiệp vụ trong ngày, tháng, năm, ...