[Bảo mật] - Tôi quên mật khẩu thì làm thế nào?

     Trong quá trình sử dụng nếu NSD quên mật khẩu thì có thể thực hiện lấy lại theo các bước sau

Hình . Bước 1 – Truy cập vào tính năng “Quên mật khẩu?”

Hình . Bước 2 – Nhập địa chỉ email đi kèm của tài khoản bị quên mật khẩu và xác thực

(Nếu địa chỉ Email không tồn tại thì hệ thống sẽ cảnh báo Email không chính xác)

Hình . Bước 3 – Truy cập vào địa chỉ Email để lấy mã bảo mật

Hình . Bước 4 – Nhập mã bảo mật

Hình . Bước 5– Nhập mật khẩu mới (nếu mã bảo mật nhập ở bước 4 chính xác)

Hình . Bước 6 – Thông báo lấy lại mật khẩu thành công (Hệ thống sẽ gửi email lại cho NSD)