[Tool03] - Cấu hình mặt vé

     Sau khi đăng ký và đăng nhập thành công hệ thống “Hỗ trợ đặt và quản lý vé” NSD cấu hình trên Website tienichvietnam.vn theo các bước sau (Lưu ý: Tham khảo ảnh hướng dẫn các thông tin khi cấu hình)

Hình . Cấu hình cho Tool 03 – Mặt vé

Giải thích cấu hình

  • Các thông tin về “Tên công ty”, “Địa chỉ”, “Website”, “Facebook”, “Email”, “Số điện thoại”, “Mã số thuế” là các thông tin về công ty/Phòng vé và thể hiện ở trên cùng của mặt vé, để mặt vé hiển thị đẹp và cân đối thì các thông tin này NSD cần nhập đầy đủ.

  • Cấu hình “Hiển thị giá trên mặt vé”: cho phép hiển thị khung để NSD nhập giá vé hoặc không hiển thị

  • Cấu hình “Điều kiện vé”: Với bất kỳ hành trình nào báo giá cho khách hàng đều cần cung cấp thông tin về điều kiện vé để khách hàng được biết, trong TH các điều kiện mà NSD có thể quy thành một loại điều kiện chung thì NSD có thể cấu hình tại đây để sau mỗi mặt vé, điều kiện chung này sẽ được thể hình và ta không cần chỉnh sửa thêm.
  • Cấu hình liên quan đến tài khoản thanh toán: Trong quá trình làm việc với các đơn vị trong ngành vé thì rất nhiều TH nhân viên phòng vé cung cấp số tài khoản cá nhân để khách hàng chuyển tiền, gây thất thoát cho công ty, chính vì lý do đó hệ thống “Hỗ trợ đặt vé quản lý vé” cung cấp thêm cho người dùng tùy chọn thêm các thông tin tài khoản để thanh toán vé vào mặt vé, tránh trường hợp khách hàng chuyển sai.