[Tool09] - Cách kiểm tra giá và đặt lại hành trình tự động?

     Để sử dụng được tính năng này trên Tool 09 thì các hành trình phải được tạo một cách tự động thông qua Tool 08 – Quản lý đặt chỗ (Vì khi đó hệ thống mới có đầy đủ thông tin để tiến hành đặt chỗ tự động như hành trình, hạng đặt chỗ, và đặc biệt là Fare và tổng tiền) và truy cập vào Tool 09 trên giao diện như hướng dẫn

Hình . Giao diện Tool 09 – Đặt lại hành trình tự động

     Hiện tại hệ thống đang hỗ trợ 2 hãng mà TKT có thể đặt được hành trình tự động đó là Vietjet (VJ) và Bamboo (QH). Với VJ thì việc kiểm tra lại giá và đặt hành trình tự động sẽ nhanh hơn là khi thực hiện trên Bamboo.

Lưu ý:

    + Để có thể tạo được các hành trình thông qua Tool 08 – Quản lý đặt chỗ thì TKT có thể tham khảo mục 7.2.1 – Tool 08 Tạo đặt chỗ

    + Trước khi tiến hành việc kiểm tra lại giá và đặt lại hành trình tự động thì TKT cần phải đăng nhập vào hệ thống quản lý đặt chỗ của hãng.

     1. Kiểm tra lại giá

+ Bước 1: Bước đầu tiên cần phải thực hiện trước khi thực hiện bất kỳ tính năng nào của Tool 09 đó là Đăng nhập vào hệ thống quản lý đặt chỗ của hãng.

+ Bước 2: Thực hiện tính năng “Kiểm tra lại giá”

+ Bước 3: Lựa chọn các tiêu chí về giá theo chiều để tiến hành đặt lại hành trình, hệ thống cung cấp 3 tiêu chí về giá như sau:

  • Giá thấp nhất (Giờ cũ, tất cả các hạng)
  • Giá thấp nhất (Giờ cũ, hạng cũ)
  • Giá thấp nhất (Tất cả khung giờ, tất cả các hạng)

Lưu ý:

   + Kiểm tra giá với VJ sẽ mất time từ 5s – 10s

   + Kiểm tra giá với QH sẽ lâu hơn từ 20s – 30s

   + Icon màu xanh là trạng thái sẵn sàng thực hiện yêu cầu Kiểm tra giá hoặc đặt lại hành trình

   + Icon màu đỏ là trạng thái hệ thống đang thực hiện yêu cầu nên TKT cần tránh thao tác trên giao diện để hệ thống không bị lỗi. Trong TH TKT đã thực hiện xong yêu cầu mà Icon vẫn ở màu đỏ thì TKT có thể chọn vào icon màu đỏ để hủy trạng thái

     2. Đặt lại hành trình tự động

     Để thực hiện tính năng “Đặt lại hành trình tự động” TKT chọn vào biểu tượng  và tính năng đặt lại hành trình tự động có 2 lựa chọn cho TKT như sau:

  • Đặt lại hành trình tự động theo tiêu chí gợi ý từ hệ thống

    • Tiêu chí “Chỉnh sửa tên khách hàng (Số lượng khách không đổi)”: Hệ thống sẽ thực hiện nghiệp vụ cho đến bước vào tên khách hàng thì dừng lại để TKT thay đổi tên khách trong hành trình. Các bước sau đó TKT thực hiện thủ công
    • Tiêu chí “Mua dịch vụ bổ sung thủ công”: Hệ thống sẽ thực hiện nghiệp vụ cho đến bước mua dịch vụ bổ sung thì dừng lại để TKT mua dịch vụ bổ sung.
  • Đặt lại hành trình tự động theo các tiêu chí sau khi TKT “kiểm tra lại giá”

Lưu ý:

     + Vì hệ thống “Hỗ trợ đặt và quản lý vé” căn cứ vào Website của hãng để thực hiện các nghiệp vụ như “ Kiểm tra giá”, “Đặt lại hành trình tự động” nên:

          - Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thì TKT không được thao tác để tránh lỗi cho hệ thống. Có những trường hợp TKT cần phải click chuột vào Website hãng để hệ thống có thể tiếp tục thực hiện nghiệp vụ

          - Tỉ lệ thành công để hệ thống tạo đặt chỗ tự động là khoảng 90% vì phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kết nối mạng, thao tác người dùng và việc chặn truy cập từ phía website hãng