[Tool03] - Các cách để tạo ra mặt vé

     Để tạo được mặt vé thì hiện tại hệ thống chỉ cung cấp duy nhất một cách đó là lựa chọn chức năng “Tạo mặt vé” trong giao diện “Quản lý đặt chỗ”, nhưng hệ thống lại cung cấp nhiều cách để NSD có thể tạo được đặt chỗ một cách nhanh và thuận tiện như sau:

  1. Tạo đặt chỗ tự động sau khi hoàn thành booking trên Website hãng (VJ, QH, VU)
  2. Tạo đặt chỗ thông qua Email báo hành trình của hãng (Hỗ trợ trên Gmail)
  3. Tạo đặt chỗ thông qua giao diện Quản lý đặt chỗ của hãng (VJ, QH, VU)
  4. Ngoài ra còn một số cách khác nữa để tạo các đặt chỗ của hãng VN và các hãng quốc tế, chúng tôi sẽ cập nhật ở những phiên bản tiếp theo

     Căn cứ vào các cách tạo đặt chỗ ở trên thì người dùng có thể tạo mặt vé một cách dễ dàng và thuận tiện.