[Web quản trị] - Thêm mới thành viên trong tổ chức thì làm thế nào?

     Chức năng “Quản lý thành viên tổ chức” được tích hợp với gói dịch vụ “Tổ chức” và chỉ người quản trị tổ chức mới có quyền thực hiện tính năng này. Người quản trị có thể thêm, sửa, xóa hoặc phân quyền cho các thành viên của tổ chức.

     Các thành viên của tổ chức có thể được tạo mới hoặc được mời vào làm thành viên của tổ chức từ tài khoản đã có.

     Từ “Thanh chức năng” NSD chọn chức năng “Quản lý thành viên” để truy cập tính năng

Hình . Giao diện chức năng “Quản lý thành viên”

     Giao diện lúc ban đầu khi người quản trị đăng nhập chỉ thể hiện duy nhất tài khoản của quản trị viên, lúc này quản trị viên sẽ cần phải “Thêm mới” thành viên của tổ chức bằng cách chọn vào nút  ở trên giao diện

Hình . Thêm mới thành viên trực tiếp

    Trong phần “Thêm mới thành viên” sẽ có 2 lựa chọn cho Quản trị viên:

+ Tạo thành viên trực tiếp: Nhập thông tin của thành viên và tạo mới

  • Tên đăng nhập: QTV cần tạo tên đăng nhập cho thành viên sao dễ nhớ và dễ quản lý, tránh những tên đăng nhập có các ký tự đặc biệt (Dấu cách, có dấu tiếng việt và những ký tự !@#$...)
  • Mật khẩu: Admin có thể tạo mới mật khẩu cho thành viên hoặc lựa chọn hệ thống tự động tạo mật khẩu
  • Xác thực 2 nhân tố: Nhằm tăng tí nh bảo mật cho hệ thống nên chúng tôi đưa thêm giải pháp đăng nhập 2 nhân tố, khi đó để đăng nhập được vào tài khoản để sử dụng người dùng phải thêm 1 bước xác thực qua ứng dụng của bên thứ 3 đó là Google Authenticator (Hướng dẫn chi tiết ngay trên giao diện
  • Thông tin chi tiết: Admin cần nhập chi tiết để quản lý thành viên

     Sau khi hoàn thành việc “Thêm mới” thành viên thì giao diện của chức năng “Quản lý thành viên” sẽ có thêm thông tin của thành viên

Hình . Giao diện sau khi thêm thành viên