[Tool03] - Khi chọn chức năng "Bỏ qua dịch vụ bổ sung" trên VJ thì thông tin dịch vụ bổ sung có gì thay đổi

     Trong quá trình đặt hành trình trên VJ, NSD sẽ thấy tính năng "Bỏ qua dịch vụ bổ sụng" của Tiện ích 03, vậy tính năng này có tác dụng như thế nào?

          + Đôi lúc NSD chỉ cần giữ chỗ hoặc giữ giá cho hành trình nên không cần mua bất kỳ dịch vụ bổ sung nào như: Ghế, Hành lý, suất ăn hay các dịch vụ checkin hoặc bảo hiểm, tính năng này sẽ giúp cho NSD bỏ qua tất cả các dịch vụ trên, nhưng sẽ vẫn giữ lại các dịch vụ theo hạng vé mà khách hàng được hưởng như:

               - Vé hạng cao thì có thêm kg hành lý, có dịch vụ checkin và  phòng chờ

     Lưu ý: Các dịch vụ được giữ lại theo hạng vé sẽ tồn tại trong đặt chỗ trên Website Tiện Ích Việt sau khi người sử dụng hoàn thành đặt chỗ trên Website hãng