[Tool03] - Tôi muốn mua các dịch vụ bổ sung mới (Logo, mặt vé, thêm User) thì thực hiện như thế nào?

     Các tính năng bổ sung hiện tại mà hệ thống đang cung cấp đó là:

 • Logo đại diện
  • Áp dụng cho cả 2 gói Cá nhân và tổ chức
 • Tài khoản cán bộ của đơn vị
  • Áp dụng riêng cho gói tổ chức
 • Mẫu mặt vé
  • Áp dụng cho cả 2 gói Cá nhân và tổ chức

     Khi cần đăng ký các tính năng bổ sung ở trên NSD có thể thực hiện 2 cách:

 • Chọn vào nút  ở trong phần thông tin “Gói dịch vụ” (Trên cùng bên tay trái)
 • Chọn vào danh mục “Tính năng bổ sung” và chọn nút 

     Bước tiếp theo thì NSD chỉ cần chọn tính năng bổ sung mà mình mong muốn

 • Logo đại diện
  • Sau khi đăng ký thành công Logo đại diện thì NSD cần truy cập vào trang “Cấu hình các Tool tiện ích” để Upload ảnh Logo lên hệ thống và sử dụng
  • Logo ở trên tên công ty thì kích thước phù hợp là: 160px x 200px

 • Logo ở ngang và bên trái với tên công ty thì kích thước phù hợp là: 60px  x 275px

 • Tài khoản của cán bộ đơn vị:
  • Nhập số lượng người dùng mà Admin muốn đăng ký sử dụng
  • Sau khi đăng ký xong thì truy cập vào trang “Quản trị thành viên” để thêm thành viên mới
 • Mẫu mặt vé:
  • Lựa chọn các mẫu mặt vé mong muốn sử dụng
  • Sau khi đăng ký xong mẫu mặt vé thì NSD truy cập vào trang “Quản lý mẫu mặt vé” để kích hoạt mẫu mặt vé mới