[Tool03] - Tôi muốn in mặt vé ra file PDF trên điện thoại thì thực hiện thế nào?

     Khi bạn sử dụng hệ thống "Hỗ trợ đặt và quản lý vé" trên điện thoại thì có một câu hỏi đặt ra đó là: "Tôi có thể in mặt vé ra file PDF trên điện thoại hay không?". Việc này là có thể thực hiện được với các bước như sau:

          + Bước 1: Lựa chọn hành trình mà bạn muốn tạo mặt vé và chọn nghiệp vụ "Mặt vé"

          + Bước 2: Chọn tính năng "In mặt vé" trên giao diện mặt vé mà hệ thống hiển thị

          + Bước 3: Ở giao diện in trên điện thoại ta chọn "Chia sẻ"

          + Bước 4: Lựa chọn những ứng dụng mà NSD muốn chia sẻ

Hình . Các bước để thực hiện việc In mặt vé trên điện thoại