[Tool06] - Giá tiền trong báo giá dạng ảnh là gì?
  • Là Giá tự động của từng đối tượng mang tính chất gợi ý (Lấy từ Website hãng), người dùng cần điều chỉnh sao cho phù hợp với chính sách bán của từng phòng vé.
  • Với hành trình Transit thì giá ADT & CHD được tính tự động có thể sẽ chênh lệch phí Sân bay và Phí soi chiếu an ninh so với giá Web (120k/01 ADT; 60k/01 CHD – Tùy chặng bay và sân bay và Người dùng cần chỉnh lại sao cho phù hợp

Hình . Giao diện cấu hình thông tin báo giá bằng hình ảnh