[Bảo mật] - Cài đặt ứng dụng Google Authenticator như thế nào?

Áp dụng cho hệ điều hành Android & IOS

+ Bước 1: Truy cập Google Play (Android) & App Store (IOS) và tìm kiếm "Google Authenticator"

+ Bước 2: Cài đặt ứng dụng

+ Bước 3: Mở ứng dụng và thêm tài khoản cần xác thực 2 lớp bằng chức năng "Scan  Barcode" - Chọn vào mã Barcode trong phần kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp của website tienichvietnam.vn

+ Bước 4: Quét mà QR code để kích hoạt tính năng xác thực 2 lớp