Cấu trúc hệ thống Tiện Ích Việt

Hệ thống Tiện ích Việt được xây dựng và vận hành gồm 2 phần:

+ Phần 1: Addon Tiện Ích Việt chạy trên trình duyệt Chrome (Hoặc trình duyệt Microft Edge, Cốc Cốc, Brave)

- Cài đặt: Chi tiết tại đây

- Chức năng: Cung cấp danh mục các tiện ích sau:

* Tiện ích 02: Tự động vào tên KH trên Website hãng (Hưỡng dẫn sử dụng tại đây)

* Tiện ích 03: In mặt vé (Hưỡng dẫn sử dụng tại đây)

* Tiện ích 04: Checkin Online VJ (Hưỡng dẫn sử dụng tại đây)

* Tiện ích 05: Tính tuổi khách hàng theo ngày khởi hành (Hưỡng dẫn sử dụng tại đây)

* Tiện ích 06: Báo giá nhanh (Hưỡng dẫn sử dụng tại đây)

* Tiện ích 07: Tìm kiếm nhanh  (Hưỡng dẫn sử dụng tại đây)

* ...

+ Phần 2: Website tienichvietnam.vn

- Cài đặt: Không cần cài đặt

- Chức năng:

* Đăng ký, gia hạn dịch vụ

* Quản lý thông tin tài khoản người dùng

* Cấu hình các chức năng, tiện ích của hệ thống

* Quản lý Booking

* ...